МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ГАЗОФРАКЦІОНУВАННЯ З РОЗРОБКОЮ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ, ПАРОГЕНЕРАТОРА І ХОЛОДИЛЬНИКА

Посилання на матеріал (.pdf)

Газофракціонування – процес, призначений для отримання індивідуальних легких вуглеводів або вуглеводневих фракцій високої чистоти з нафтопереробних газів. Джерелом вуглеводневих газів на нафтопереробних зводах є гази, розчинні в нафті і які виділяються при первинній перегонці .

В даній галузі використовується велика кількість апаратів для тепло-масообміну, тому модернізація парогенератора є доцільною.

20

Недоліком парогенератора є мала інтенсифікація потоку в трубному просторі, мале значення коефіцієнта тепловіддачі.

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення парогенератора підвищити продуктивність цього апарату шляхом встановлення інтенсифікатора потоку для органічної речовини в трубному просторі.

Поставлена задача вирішується тим, що для кращого теплообміну, збільшення поверхні контакту фаз, та для підвищення інтенсифікації процесу теплопередачі від речовини в трубному просторі до середовища міжтрубного простору конструкцію парогенератора вдосконалено встановленням спіральної дротяної пружини в трубах, для підвищення турбулізації потоку шляхом зменшення товщини пристінного ламінарного шару в трубному просторі.