МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ МАСТИЛА

Посилання на матеріал (.pdf)

При виробництві по очищенню мастил розчинником одним із основних видів обладнання теплообмінні апарати. Їх частка може сягати до 50% сумарної маси всієї технологічної апаратури. Тому процес інтенсифікації процесу теплообміну супроводжується зменшенням металомісткості основного обладнання і впливає на основні техніко-економічні показники виробництва, що, у кінцевому підсумку, впливає на конкурентоздатність виробництва продукції. Мастило відіграє дуже важливу роль в машинобудуванні. Воно служить для змащування рухомих части в машинах та апаратах, тим самим зменшуючи коефіцієнт тертя і збільшуючи ККД, що робить його незамінним у виробництві.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ МАСТИЛА

Для вибору напряму інтенсифікації враховувалися наступні особливості: досягнення найменших теплових та матеріальних витрат; гідродинамічні характеристики потоку у поєднанні із можливим полем температур в конкретному типі обладнання; технологічність виготовлення теплообмінного обладнання з інтенсифікацією тепловіддачі, зручність і надійність його в експлуатації.
Поставлена задача вирішується тим, що в трубчастому елементі теплообмінника, що містить спеціальне оребрення, оребрення виконане у вигляді ребер, які зі сторони труби мають параболічну форму. Спеціальне оребрення розташоване на зовнішній поверхні трубчастого елемента теплообмінника Таким чином, збільшення теплознімання, відповідно до формули можна досягти, збільшуючи коефіцієнт тепловіддачі і збільшуючи площу поверхні теплообміну. Q=K•F•Δt де: Q теплознімання; К коефіцієнт теплопередачі; F площа поверхні теплообміну; Δt різниця температур.