Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля» розроблено барабанну сушарку для сушіння кам’яного вугілля.

Модернізація барабанної сушарки полягає в підвищенні ефективності процесу сушіння, за допомогою встановлення всередині барабана перфорованої повністю по всій довжині насадки, що дає змогу інтенсифікувати процес сушіння. Конструкцію модернізованої барабанної сушарки захищено патентом України на корисну модель №104122 U F26 B 11/00.

Технологічна схема

Техсхема_фінал

У результаті виконання дипломного проекту було зроблено опис технологічного процесу, вибрано тип сушарки, обґрунтовано вибір конструкції апарата, порівняно основні показники розробленої та удосконаленої конструкції з аналогами, проведено патентне дослідження, яке підтверджує патентну чистоту конструкції, надано також рекомендації з охорони праці, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, розроблено рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначено рівень стандартизації та уніфікації, здійснено техніко-економічне обґрунтування модернізації. Частину розрахунків виконано у програмному середовищі QBasic.

Барабанна сушарка складальне креслення

СБОРКА А1

Графічна частина проекту виконана у середовищі КОМПАС 3DV-16 і включає в себе технологічну схему процесу – А1, складальні креслення: барабанна сушарка – А1, камера завантажувальна – А1, барабан – А1. До складальних креслень виконано специфікації.