МОДЕРНІЗАЦІЯ СИТЧАСТОЇ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ВОДА – ДИМЕТИЛКЕТОН

Посилання на матеріал (.pdf)

Ацетoн, пропанон (від лат. Acetum — оцет) — перший представник гомологічного ряду аліфатичних кетонів. Формула (CH3)2CO. Безбарвна летка рідина з характерним запахом. Необмежено змішується з водою та полярними органічними розчинниками, також в обмежених пропорціях змішується з неполярними розчинниками.

Ацетон є цінним промисловим розчинником і завдяки невеликій токсичності він отримав широке застосування при виробництві лаків, вибухових речовин, лікарських засобів. Він є вихідною сировиною в численних хімічних синтезах. В лабораторній практиці його застосовують як полярний апротонний розчинник, для приготування охолоджувальних сумішей разом із сухим льодом і аміаком, ацетон є дуже корисним для миття хімічного посуду.

MODERNIZATION SYTCHASTOYI distillation column separating mixtures WATER - DYMETYLKETON

Ізопропілбензол І окиснюють повітрям ІІ в двох паралельно працюючих реакторах. Гідропероксид потім концентрують у колоні. Легкокиплячі речовини повертаються назад на окиснення, а кубова рідина, що містить 80 % гідропероксиду, надходить до апарату, де під дією кислотного каталізатору ІІІ відбувається її розклад. Суміш продуктів потім надається на виділення каталізатора у апарат. Органічну фазу розділяють у колоні. Зверху виділяють ацетонсирець, а у кубі концентрується фенол. Із ацетону-сирця у ректифікаційній колоні виділяють легкокиплячі речовини ІV, а у колоні добувають товарний ацетон V та непрореагувавший ізопропілбензол, який після очистки у апараті повертається назад на окиснення. Фенол VІ добувають у ректифікаційних колонах. Конверсія ізопропілбензолу складає 95 %. Щоб отримати 1 т фенолу, необхідно затратити 1345 кг кумолу, при цьому утворюється 600 кг ацетону.