МОДЕРНІЗАЦІЯ РАСТРУБЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Посилання на матеріал (.pdf)

Метою роботи є модернізація раструблюючого пристрою, який призначений для формування раструба на гладкій трубі. Раструб дозволяє герметично з’єднувати труби між собою, або з фасонними деталями. На рисунку 1 показано раструблюючий пристрій і раструблену трубу (рис. 2). Технічні вимоги до труб з PP раструблених викладено у нормалі DIN 19560.

Операція раструблювання виконується  на раструблюючому пристрої і має кілька стадій:

  1. Зачистка заготовки труби від пилок, задирок, видалення стружки стиснутим повітрям з зовнішньої і внутрішньої поверхні;
  2. Прогріву заготовки в кільцевому нагрівачі до пластичного стану (регулю-вання параметрів прогріву виконується завданням температури і часу нагріву);
  3. Формування раструбу згідно DIN 19560 шляхом пневмоформування;

4.Охолодження раструбу, контроль геометричних розмірів.

19

Разом з цим інтенсифікація процесу охолодження дозволить збільшити продуктивність операції раструблювання, стабілізувати розміри які визначають якість з’єднання (Æ50,3+0,8, Æ59,6+0,1).

Висновок: інтенсифікація процесу охолодження раструбу що формується є найбільш важливим для модернізації операції раструблювання та вимагає конструкторських та технологічних рішень.