Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу» розроблено вертикальний кожухотрубнийконденсатор для кондесаії парів метанолу.

Модернізація полягає у тому, що на зовнішню поверхню труб конденсатора додатково встановлено парасольки які закріплено по всій довжині труби на відстані 500мм одна від одної. Це сприяє тому що товщина плівки конденсату не зростає вздовж труби, а плівка відривається від поверхні труби, що інтенсифікуєпроцес теплопередачі, дане технічне рішення захищено патентом України.

Технологічна схема

технолог схема

У результаті виконання дипломного проекту було зроблено опис технологічного процесу, вибрано тип конденсатора, обґрунтовано вибір конструкції апарата, порівняно основні показники розробленої конструкції з аналогами, проведено патентне дослідження, розроблено рекомендації з охорони праці, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції: параметричний, гідравлічний, розрахунки на міністьтрубної решітки, фланцевого зєднання,  циліндричної обичайки, еліптичної кришки, розрахованодіаметри штуцерів, розроблено рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначено рівень стандартизації та уніфікації, здійснено техніко-економічне обґрунтування модернізації. Програмурозрахунковиконано всередовищі QBasic.

Трубчатка, складальне креслення

ТРубчатка

Графічна частина проекту виконана у середовищі КОМПАС 3DV-16 і включає в себе технологічну схему установки – А1, складальні креслення: кондесаторкожухотрубний – А1,складальне кресленнятрубчатки– А1, опора – А3,кришка – А2, трубна решітка­­‑ А3. До складальних креслень виконано специфікації.

Кришка врехня, складальне креслення

Кришка

За період виконання роботи було подано тези на тему покращеня роботи технологічної схеми тароботи конденсатора.