Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу» розроблено вертикальний кожухотрубнийконденсатор для кондесаії парів метанолу.

Модернізація полягає у тому, що на зовнішню поверхню труб конденсатора додатково встановлено парасольки які закріплено по всій довжині труби на відстані 500мм одна від одної. Це сприяє тому що товщина плівки конденсату не зростає вздовж труби, а плівка відривається від поверхні труби, що інтенсифікуєпроцес теплопередачі, дане технічне рішення захищено патентом України.

Технологічна схема

технолог схема

У результаті виконання дипломного проекту було зроблено опис технологічного процесу, вибрано тип конденсатора, обґрунтовано вибір конструкції апарата, порівняно основні показники розробленої конструкції з аналогами, проведено патентне дослідження, розроблено рекомендації з охорони праці, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції: параметричний, гідравлічний, розрахунки на міністьтрубної решітки, фланцевого зєднання,  циліндричної обичайки, еліптичної кришки, розрахованодіаметри штуцерів, розроблено рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначено рівень стандартизації та уніфікації, здійснено техніко-економічне обґрунтування модернізації. Програмурозрахунковиконано всередовищі QBasic.

Трубчатка, складальне креслення

ТРубчатка

Графічна частина проекту виконана у середовищі КОМПАС 3DV-16 і включає в себе технологічну схему установки – А1, складальні креслення: кондесаторкожухотрубний – А1,складальне кресленнятрубчатки– А1, опора – А3,кришка – А2, трубна решітка­­‑ А3. До складальних креслень виконано специфікації.

Кришка врехня, складальне креслення

Кришка

За період виконання роботи було подано тези на тему покращеня роботи технологічної схеми тароботи конденсатора.