Модернізація комбінованого пресу картоноробної машини

УДК 676.2.052

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на тему “Модернізація комбінованого пресу картоноробної машини” /НТУУ “КПІ”; Керівник Я.В. Гробовенко. – К., 2016. – 137 с.: іл. Викон. – Д.М. Онищенко – Бібліогр.: 80 с.

Прес комбінований, складальне креслення

Прес комбінований

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, 8 розділів, висновків та переліку посилань. Загальний обсяг проекту становить 137 аркушів основного тексту, 15рисунків, 5 таблиць і 3 додатків.

Вал жолобчатий, складальне креслення

Вал жолобчатий складальне креслення.cdw.bak

Метою проекту є модернізація конструкції комбінованого пресукартоноробної машини призначеного для зневоднення картонного полотна. Розроблена конструкція дозволяє досягти високої сухості картонного полотна після пресу та рівномірного зневоднення полотна по всій його ширині.

Сукноправка автоматична, складальне креслення

Сукноправка автоматична

Поставлена мета досягається вдосконаленням конструкції середнього валу комбінованого пресу, що містить металевий сердечник на якому розміщені верхній пористий шар та внутрішній еластичний, що складається із дев’яти зон, які мають змінну твердість по довжині валу.

Розрахунково-пояснювальна записка містить опис технологічного процесупресування картонного полотна, опис та обґрунтування обраної конструкції комбінованого пресу, вибір матеріалів, порівняння технічних показників розробленої конструкції з аналогами, розрахунки, що підтверджують надійність та працездатність обраної конструкції, рекомендації щодо монтажу та експлуатації конструкції комбінованого пресу.

Графічна частина проекту включає п’ять креслень загальним форматом 5,5хА1, що містить: складальне креслення комбінованогопресу, жолобчатого валу, валу з пористим покриттям та автоматичної сукноправки.

КАРТОНОРОБНА МАШИНА, ПРЕС КОМБІНОВАНИЙ, ПІДШИПНИКИ, ГУМОВАНИЙ ВАЛ