Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» «Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти» розроблено горизонтальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання суміші вода-етанова кислота.

Проведено модернізацію теплообмінника, що дозволило підвищіти коефіцієнт теплопередачі.

Технологічна схема

tekhskhema

Для виконання поставленого завдання проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, для обґрунтованого вибору конструкції проведений патентний пошук та здійснено порівняння обраної конструкції з аналогами, розроблено рекомендації з охорони праці. Виконаний параметричний розрахунок, а також розрахунки на міцність та стійкість основних вузлів та деталей апарата (визначення товщини стінки циліндричної обичайки та еліптичного днища, розрахунок фланцевого з’єднання, розрахунок опор, розрахунок трубної плити).

Теплообмінник кожухотрубний, складальне креслення

СКЛАДАЛЬНЕ

Розрахунки на міцність виконані згідно діючих державних та галузевих стандартів. Наведені рекомендації щодо монтажу та експлуатації розробленого апарата і рівень стандартизації та уніфікації. Частину розрахунків виконано в програмному средовищі MathСad 15.

Кришка, складальне креслення

КРИШКА

Графічна частина проекту виконана у програмному середовищі
КОМПАС 3D-V14 і включає в себе три креслення формату А1: принципову схему установки виробництва етанової кислоти, складальні креслення теплообмінника та корпуса, кришки (А2) та два креслення формату А3: трубну плиту та обичайку. До складальних креслень складені специфікації.

За результатами роботи отримано деклараційний патент України  на корисну модель, направлену на збільшення коефіцієнта теплопередачі, шляхом виконання теплообмінних труб з міді та покриттям їх антикорозійним матеріалом, зроблено дві тези на Всеукраїнських науково-практичних конференціях.