МОДЕРНІЗАЦІЯ КАЛАНДРУ З РОЗРОБКОЮ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗНІМАННЯ ЛИСТА З ОСТАННЬОГО ВАЛУ

Студент Айдінов О. С., к.т.н., ст. викл. Двойнос Я. Г.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Каландрування – процес обробки матеріалів на каландрі з метою підвищення гладкості, щільності, лоску, а також вирівнювання товщини листа. Модернізація каландра, що пропонується, належить до галузі переробки полімерних матеріалів, а саме: виробництва дерево-полімерних композитних листів.

Каландр складається з валів, приводу для їх обертання, механізму притискання, системи термостатування валів. Питомий тиск, що утворюється у міжвалковому зазорі досягає 20 МПа. За такого тиску розплав композиції потрапляє у мікротріщини гарячого вала, що створює складність виконання операції знімання листа з вала, тому метою модернізації каландра стало полегшення знімання листа з останнього вала каландра.

Традиційно лист знімався за допомогою ножів, які встановлено на відстані від поверхні валу (для запобігання пошкодження полірованої поверхні валу). Такий спосіб у сучасних умовах неприпустим, тому що поверхня листа пошкоджується ножем (дряпається).

Силка на матеріал