МОДЕРНІЗАЦІЯ БЛОКУ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ

Посилання на матеріал (.pdf)

Гідроген під тиском 0,4-0,7 МПа та з температурою ~ 40⁰С подається в абсорбер  знизу. Зверху подається 15% розчин моноетаноламіну (МЕА).

Насичений розчин МЕА виходить із нижньої частини абсорбера і насосом через теплообмінник  подається у верхню частину регенератора . В теплообміннику  насичений МЕА розчин нагрівається до 100⁰С за рахунок тепла регенерованого

МЕА.Нагрівання МЕА-розчину в кип’ятильнику  відбувається парою. Регулювання подачі пари проводиться регулятором по температурі МЕА- розчину після кип’ятильника.

8

Регенерований розчин МЕА з температурою 120⁰С через фільтри надходить у теплообмінник 4, де віддає свою теплоту насиченому розчину МЕА,а потім насосами через холодильник 3 з температурою 40⁰С подається у верхню частину абсорбера .

Гази десорбції, що виходять з верхньої частини регенератора  з температурою 100⁰С надходять на охолодження до температури 40⁰С в холодильник .

Карбонатна кислота та конденсат із холодильника  подаються у барабанний вакуум-фільтр , де відбувається фільтрування газу від конденсату (флегми). Потім СО2 викидається через вихлопну трубу у атмосферу, а флегма повертається в цикл розчину МЕА для підтримання балансу води в системі.

З метою очищення розчину МЕА від продуктів розпаду, окислення та осмолення моноетаноламінів та неорганічних домішок, що викликають корозію та ерозію апаратури, передбачена розгонка частини розчину, що циркулює у спеціальному апараті – смоловідокремлювачі .

Зливна ємність  слугує для приготування розчину МЕА необхідної концентрації та прийому розчину МЕА із апаратів опорожненні системі.

З метою вдосконалення блоку очистки газових викидів запропоновано в якості теплообмінника  використовувати апарат, у якому забезпечується можливість регулювання в широкому діапазоні витрати одного з теплоносіїв за умови сталої витрати іншого теплоносія . Для цього штуцери для підведення й відведення теплоносія міжтрубного простору сполучаються з відповідним колектором, а між кожним із зазначених штуцерів і відповідним колектором встановлюється запірний вентиль.