Модернізація апаратів лінії виробництва сухих дріжджів

Посилання на матеріал (.pdf)

Харчові дріжджі відіграють важливу роль у харчовій промисловості. Вимогою до виготовлення дріжджів  є відповідна температура обробки , через термолабільність дріжджів та чистота цільового продукту.

Ферментер – це апарат призначений для росту мікроорганізмів в живильному  середовищі. Ріст та розмноження мікроорганізмів відбувається шляхом підтримки сприятливих для цього параметрів таких як  температури, тиск, вологість і кислотність. Для інтенсифікації процесу слід уникати застійних зон. Для цього необхідно за допомогою перемішуючого пристрою забезпечити рівномірність перемішування та розподілу речовин по всьому  об’єму .

18

При сушінні дріжджів від сушарки вимагається рівномірність подачі сухого повітря та регулювання часу перебування продукту.

У сепараторі слід підвищити ступінь очищення продукту.

Метою модернізації є підвищення продуктивності лінії виробництва, якості продукту і зменшення енерговитрат шляхом модернізації ферментера, сепаратора та сушильного апарату.