МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ МІНЕРАЛЬНО- ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА БАЗІ СОНЯШНИКОВОГО ПОПЕЛУ

Посилання на матеріал (.pdf)

Внесення мінеральних і органічних добрив лише частково відновлюють родючість ґрунтів поповнюючи запаси мінеральних речовин. Внесення добрив, які містять лише водорозчинні солі з необхідними хімічними елементами (азоту, калію, кальцію, сірки) призводить до значного вимивання цих добрив з ґрунтів за рахунок того, що солі відразу переходять в розчини. При цьому значна кількість розчинів попадає в навколишні водойми, що призводить до погіршення екологічного стану довкілля, а рослини залишаються без необхідного живлення.

Для більш повного відновлення ґрунтів необхідно також відновлювати запаси гумінових речовин шляхом окремого внесення гуматів в ґрунт або застосовуючи комплексні гумінових органо-мінеральних добрив. Такі компонента доцільно виробляти з залишків бурого вугілля шляхом подріблення та переведення нерозчинних гумінових солей в розчинні при додаванні лугів калію або натрію. Отже, гумінові органо-мінеральні добрива є невід’ємною складовою для збільшення родючості ґрунтів, а нові методи виробництва таких добрив є актуальними в наш час.

Розробка та дослідження відповідної технології вилучення є особливо актуальною в нас час з огляду на те, що саме хімічний та сільськогосподарський комплекси є основними галузями України. Розробка математичної моделі утворення мінерально-органічних добрив покладає початок розробці добрив нового покоління, які будуть мати в своєму складі велику кількість мінеральних речовин та не тільки збільшуватимуть врожайність, а ще і покращуватиму властивості ґрунту, не засолюючи їх.