МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСМЕМБРАТОРОМ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

При ударі має місце переміщення центру інерції тіл, які зіштовхуються. У нашому випадку приймемо, що відбувається зіштовхування двох тіл, що рухаються з відносною швидкістю по відношенню один до одного, з масами пальця і матеріалу, які зосереджені в площині удару. Приймемо також, що шматок подрібнюваного матеріалу представляє собою кулю і дотик її з пальцем контактний.
Момент першого дотику тіл, які зіштовхуються, швидкість центра інерції шматка подрібнюваного матеріалу, сила динамічної взаємодії тіл та величина стиснення шматка рівне 0.

MODELYUVANNYA processes PODRІBNENNYA GRANULOVANOGO MATERІALU DISMEMBRATOROM