МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ КРИСТАЛІЧНО-АМОРФНИХ СТРУКТУР ПРИ ПЕРЕРОБЦІ РОЗЧИНІВ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Посилання на матеріал (.pdf)

Елементи, життєво необхідні для рослини, але які входять в її склад в мізерних кількостях (від 10-2 до 10-12% ) і є регуляторами поведінки в рослині складних процесів, мають назву мікроелементів. Добрива, які містять в собі ці мікроелементи, називаються мікродобривами. Вони важливі, бо є нестача мікроелементів, що входять в ферменти, вітамінів, білків, гормонів викликає порушення обміну речовин і тяжкі захворювання рослин.

Чисті солі мікроелементів можуть бути замінені природними мінералами та відходами виробництва (наприклад, капролактам). Їх розподіл, в малих кількостях, на великі засівні площі є проблемним. Тому мікродобрива додають до основних добрив в процесі їх виробництва.

Кристали сульфату амонію отримуються шляхом грануляції в псевдозрідженому шарі.

MATHEMATICAL_MODEL_OF_KRYSTALICHNO

Процес кристалізації проходить в два етапи: утворення зародку кристалу та його наступне зростання. Форма кристалів, що отримуються має суттєвий вплив на їх технологічні властивості. Для отримання кристалів правильної форми в розчин слід додавати поверхнево-активні речовини.

Для підтвердження положень математичної моделі були проведені експерименти, за результатами яких встановлено, що з підвищенням температури розчину зменшується швидкість зародкоутворення, а швидкість росту кристалів збільшується. Регулюючи температуру, можна змінювати розмір кристалів.