МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА З ВИКОРИСТАННЯМ КІСТКОВОГО БОРОШНА

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Значну частку хімічної промисловості України займає виробництво різних речовин для задоволення сільськогосподарських потреб. Широкого застосування набули добрива різного складу та походження. Однак, найбільш ефективними добривами вважаються такі, що при найменших затратах на їх внесення, було б збагачено ґрунт всіма необхідними корисними речовинами та мінералами для росту рослин і підвищення їх врожайності, тому запропоновано дослідити створення складного органо-мінерального комплексного добрива, склад якого відповідатиме вимогам кліматичних та аграрних зон. До мінерального добривадодано органічну частку, гумати, кісткове борошно та бентонітові глини. Кожний компонент має свої фізико-механічні та хімічні властивості та створює певний вплив на ріст рослини.

Mathematical_model_of_complex_fertilizers_STIRRING_WITH
Одним із ключових етапів виготовлення складного добрива підготовка компонентів для диспергування. Для проведення процесу було обрано апарат з механічним лопатевим перемішуючим пристроєм. Необхідно забезпечити рівномірний розподіл концентрації твердих частинок по висоті апарата та запобігти їх осіданню під дією сили тяжіння та центрифугуванню.Разом з тим, слід не забувати про енергетичну ефективність процесу та його економічну доцільність.