ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИТРУ З РОЗРОБКОЮ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ, КОНДЕНСАТОРА ТА ХОЛОДИЛЬНИКА

Посилання на матеріал (.pdf)

На сьогоднішній день темпи зростання виробництва етилового спирту та його складових є досить високими і в майбутньому прогнозується їх зростання , тому від галузі хімічного машинобудування вимагається розширене використання ресурсозберігаючих технологій.

У багатьох країнах світу діють програми по застосуванню етанолу в автомобільному паливі. У зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві етилового спирту.

Етиловий спирт, отриманий звичайними методами ректифікації, містить не більше 95,7% мас. спирту, так як ця величина відповідає його вмісту в азеотропній суміші, що утворюється при нормальному тиску .

Метою роботи є розробка апаратів, що входять до технологічної схеми виробництва етилового спирту.

Для досягнення поставленої мети необхідно обрати основні апарати, проектування та модернізація яких дозволить підвищити ефективність технологічної схеми.

Ректифікаційна колона, призначена для ректифікації рідкої суміші етанол-вода. Для обраної технологічної схеми  необхідно підібрати колону яка б відповідала наступним вимогам: простота конструкції та виготовлення, висока продуктивність процесу, простота експлуатації та ремонту .

Для процесу розділення водяної суміші етанолу доцільно використовувати тарілчасту колону. Такий тип ректифікаційних колон складає основну групу масообмінних апаратів. Це вертикальний циліндр, по висоті якого розташовані спеціальні контактні пристрої – тарілки, які дозволяють створити щільний контакт між паровою фазою, що піднімається у колоні вгору, та стікаючою донизу рідиною.