Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

-->

Кафедраhome1

За час існування кафедри підготовлено понад 5000 фахівців !!!

Ми готуємо фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів за держзамовленням з         бюджетним фінансуванням, або, за Вашим бажанням, — за договором (з оплатою

за рахунок юридичних або фізичних осіб).

  Підготовка проводиться:

 1.   За програмою бакалавр (напрямок підготовки — “Машинобудування”). Термін      навчання 3 роки 10 місяців.
 2.   За програмами спеціаліст (термін навчання 1 рік 6 місяців) або магістр (термін    навчання 1 рік 10 місяців) за двома спеціальностями:
  1. Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних матеріалів:
   • Спеціалізація: Комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв.
   • Спеціалізація: Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв
   • Спеціалізація: Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв.
  2. Обладнання лісового комплексу. Спеціалізація: Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно-паперового виробництва.

Випускники кафедри успішно працюють менеджерами підприємств різних форм власності що проектують та експлуатують обладнання хімічної, машинобудівної, нафтохімічної, фармацевтичної, целюлозно-паперової галузей промисловості та лісового комплексу; спеціалістами в організаціях, що здійснюють моніторинг попиту продукції нафтогазової галузі, екологічного стану довкілля, нагляд за проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією біотехнологічного обладнання, реалізацією картонно-паперових виробів.

home2  За час навчання студенти оволодівають знаннями та уміннями проводити   сучасні наукові дослідження; навчаються комп’ютерному проектуванню машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ресурсоенергозберігаючого екобезпечного обладнання переробки нафти і газу, виробництва та переробки полімерів, мембранного розділення, інтенсифікації та оптимізації технологічних процесів; набувають навичок експлуатації, проведення монтажу, ремонту та діагностики обладнання хімічних виробництв.

У нас, Ви можете обрати денну, або заочну форму навчання. Під час навчання Ви маєте можливість:

 • отримати другу вищу освіту;
 • поглиблено вивчати іноземні мови і проходити стажування на підприємствах України, СНД та Західної Європи;
 • отримати звання офіцера запасу (тільки студенти денної форми навчання).

Викладацький склад кафедри — це 24 досвідчені викладача, серед яких 1 академік і 1 член-кор. НАН України, 3 професори, 11 доцентів. Середня кількість студентів кафедри становить 280. Викладання на кафедрі проводиться за європейською системою. Координатором ECTS виступає завідувач кафедри, професор Корнієнко Я.М. Оцінювання знань здійснюється на основі рейтенгової системи. Рубіжний контроль знань поводиться за допомогою екзаменів та заліків, результатів виконання курсових робіт та проектів, лабораторних та практичних завдань, захисту дипломного проекту. Шкала виставлення оцінок — рейтингова стобальна, з перерахунком в семибальну шкалу ECTS.

До складу кафедри, крім навчальних аудиторій, входять 12 лабораторій (з них 3 комп’ютерні) обладнання яких постійно оновлюється новітніми науковими розробками. На кафедрі функціонує фахова бібліотека, є доступ до електронних документів.

Для вступу на кафедру необхідно пройти зовнішнє тестування з дисциплін:

 1. Математика.
 2. Фізика.
 3. Українська мова та література.

     Увага! Випускники шкіл, технікумів, училищ, за бажанням, можуть покращити свої знання і пройти тестові випробування для вступу до університету у підрозділі доуніверситетської підготовки, який функціонує при кафедрі. В разі успішного виконання тестових завдань, випускники отримують додатково 20 балів до сумарного рейтигу абітурієнта.

СТУДЕНТИ З ІНШИХ МІСТ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ !