Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Увага! Проводиться набір на підготовчі курси до здачі ЗНО

Якщо ви хочете отримати знання, які допоможуть при здачі ЗНО та під час вступу до будь-якого університету, сертифікат про закінчення і можливість отримати додаткові бали при вступі до НТУУ "КПІ", запрошуємо до нас на навчання.

Термін навчання з 1 жовтня 2017 року до 30 квітня 2018 року.

Випускники факультету довузівської підготовки за бажання вступу на технічні спеціальності "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" отримують додатково 10 БАЛІВ до результатів ЗНО.

Більш детальну інформацію иожна отримати за номерами телефонів: (050) 289-03-61 (с 9:00 до 18:00); (096) 218-35-02 (с 9:00 до 18:00); (044) 204-84-51, (044) 204-84-00 (с 9:00 до 18:00).


Переваги підготовчих курсів:

 • Додаткові бали при вступі до КПІ (10 балів)
 • Сертифікат про закінчення навчання на курсах
 • Знання, які допоможуть в навчанні в університеті

Предмети, за якими проводиться підготовка (на вибір):

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика

Вартість навчання на курсах:

 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 11 клас (на місяць) - від 720 грн. за за дисципліни
 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 9 та 10 класів (на місяць) - від 480 грн. за 3 дисципліни
 • Дистанційна / 11 клас - 350 грн.

Форми навчання:

 • Вечірня: 3 дні на тиждень з 16:45 до 19:00
 • Курси вихідного дня: субота з 9:00 до 15:00
 • Дистанційна (двічі на місяць по суботах)

Необхідні документи:

 • 2 фото 3х4
 • Ксерокопія 1, 2 і 11 сторінок паспорта або ксерокопія свідоцтва про народження
 • Ксерокопія ідентифікаційного номера
 • Подача документів відбувається в корпусі №19, аудиторія 202

Онлайн рестрація на курси:

Записатися на підготовчі курси до ЗНО
Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Кафедраhome1

За час існування кафедри підготовлено понад 5000 фахівців !!!

Ми готуємо фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів за держзамовленням з         бюджетним фінансуванням, або, за Вашим бажанням, — за договором (з оплатою

за рахунок юридичних або фізичних осіб).

  Підготовка проводиться:

 1.   За програмою бакалавр (напрямок підготовки — “Машинобудування”). Термін      навчання 3 роки 10 місяців.
 2.   За програмами спеціаліст (термін навчання 1 рік 6 місяців) або магістр (термін    навчання 1 рік 10 місяців) за двома спеціальностями:
  1. Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних матеріалів:
   • Спеціалізація: Комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв.
   • Спеціалізація: Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв
   • Спеціалізація: Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв.
  2. Обладнання лісового комплексу. Спеціалізація: Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно-паперового виробництва.

Випускники кафедри успішно працюють менеджерами підприємств різних форм власності що проектують та експлуатують обладнання хімічної, машинобудівної, нафтохімічної, фармацевтичної, целюлозно-паперової галузей промисловості та лісового комплексу; спеціалістами в організаціях, що здійснюють моніторинг попиту продукції нафтогазової галузі, екологічного стану довкілля, нагляд за проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією біотехнологічного обладнання, реалізацією картонно-паперових виробів.

home2  За час навчання студенти оволодівають знаннями та уміннями проводити   сучасні наукові дослідження; навчаються комп’ютерному проектуванню машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ресурсоенергозберігаючого екобезпечного обладнання переробки нафти і газу, виробництва та переробки полімерів, мембранного розділення, інтенсифікації та оптимізації технологічних процесів; набувають навичок експлуатації, проведення монтажу, ремонту та діагностики обладнання хімічних виробництв.

У нас, Ви можете обрати денну, або заочну форму навчання. Під час навчання Ви маєте можливість:

 • отримати другу вищу освіту;
 • поглиблено вивчати іноземні мови і проходити стажування на підприємствах України, СНД та Західної Європи;
 • отримати звання офіцера запасу (тільки студенти денної форми навчання).

Викладацький склад кафедри — це 24 досвідчені викладача, серед яких 1 академік і 1 член-кор. НАН України, 3 професори, 11 доцентів. Середня кількість студентів кафедри становить 280. Викладання на кафедрі проводиться за європейською системою. Координатором ECTS виступає завідувач кафедри, професор Корнієнко Я.М. Оцінювання знань здійснюється на основі рейтенгової системи. Рубіжний контроль знань поводиться за допомогою екзаменів та заліків, результатів виконання курсових робіт та проектів, лабораторних та практичних завдань, захисту дипломного проекту. Шкала виставлення оцінок — рейтингова стобальна, з перерахунком в семибальну шкалу ECTS.

До складу кафедри, крім навчальних аудиторій, входять 12 лабораторій (з них 3 комп’ютерні) обладнання яких постійно оновлюється новітніми науковими розробками. На кафедрі функціонує фахова бібліотека, є доступ до електронних документів.

Для вступу на кафедру необхідно пройти зовнішнє тестування з дисциплін:

 1. Математика.
 2. Фізика.
 3. Українська мова та література.

     Увага! Випускники шкіл, технікумів, училищ, за бажанням, можуть покращити свої знання і пройти тестові випробування для вступу до університету у підрозділі доуніверситетської підготовки, який функціонує при кафедрі. В разі успішного виконання тестових завдань, випускники отримують додатково 20 балів до сумарного рейтигу абітурієнта.

СТУДЕНТИ З ІНШИХ МІСТ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ !