ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ЗДЕГАЗОВАНОЇ НАФТИ НОВОТРОЇЦЬКОГО ГАЗОНАФТОВОГО РОДОВИЩА

Посилання на матеріал (.pdf)

Вуглеводні, які складають основу нафти представлені розмаїттям індивідуальних поєднань.

Було проведено дослідження   компонентного складу здегазованого флюїду окремої свердловини Новотроїцького ГНР на газовому хроматографі на набивній колонці.

Хроматограми показали, що найбільше в нафті тридеканів (72,8 мас.ч,%) також в компонентний склад входять, по порядку виходу компонентів: метан (0,011 мас.ч,%), етан (0,018 мас.ч,%), пропан (0,139 мас.ч,%), і-бутан (0,077 мас.ч,%), н-бутан (0,276 мас.ч,%), нео-пентан (0,004 мас.ч,%), i-пентан (0,291 мас.ч,%), n-пентан (0,410 мас.ч,%), нафтени С6 (2,125 мас.ч,%), нафтени С7 (3,044 мас.ч,%), нафтени С8 (4,64 мас.ч,%), нафтени С9 (4,467 мас.ч,%), ароматичні С9 (1,110 мас.ч,%), нафтени С10 (3,188 мас.ч,%), ароматичні С10 (0,945 мас.ч,%), нафтени С11 (2,634 мас.ч,%), ароматичні С11 (0,846 мас.ч,%), нафтени С12 (2,391 мас.ч,%), ароматичні С12 (0,577 мас.ч,%).

Хімічний склад нафти  повністю не відомий, встановлено 425 вуглеводневих поєднань, кожне з яких в свою чергу являється похідним для більш складних  поєднань. Вуглеводні, які входять в склад нафти, діляться на такі основні групи: парафінові (алкани), нафтенові (циклани) і ароматичні (арени).