ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗВЕДЕННІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посилання на матеріал (.pdf)

Зведення штучних споруд (мостів, шляхопровід тунелів) неминуче призводить до зміни  рівноваги, що складалася, в природних умовах, на протязі певних часів. Але в той же час  і природні умови і процеси, що протікають в товщі земної кори| роблять істотний вплив на штучні споруди, ускладнюють   їх експлуатацію. Тому питання про охорону і раціональне використання природного середовища є питанням надійності працездатності інженерної споруди. Порушення   природних      умов   при   будівництві  мостового   переходу  виражається   в   зміні  рельєфу  гідрології території і пристрою насипів і виїмок.

Земляні насипи і греблі можуть грати роль дамб, змінюючи поверхневий і підземний стік вод. Зміна  глибини і ширини русла річки, осушення боліт, пристрій дренажних  споруд також надають вплив на поверхневий і підземний стік   вод.

У Загальноєвропейській Концепції охорона  довкілля  є одним з основних напрямів діяльності у транспортному будівництві. Серед завдань даного виду діяльності можна виділити завдання по розробці заходів, направлених на підвищення екологічної безпеки промислового господарства, організації роботи по її виконанню.

У підпрограмі передбачається реалізація ряду найбільших проектів, пов’язаних з вирішенням завдань по забезпеченню екологічної безпеки  господарства.