Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Гідродинаміка дисперсних систем у псевдозрідженому шарі з направленою циркуляцією

Метою роботи є підвищення ефективності утворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів  за рахунок активної гідродинаміки.

Об’єкт дослідження: процес утворення багатошарових органо-мінеральних добрив.

Предмет дослідження: гідродинамічні режими взаємодії твердої та газової фази при наявності направляючої вставки. Кінетичні характеристики процесу гранулоутворення гранульованого гумусованого сульфату амонію.

1

 

Задачі дослідження

  • Сформулювати фізичну модель взаємодії газу з твердою частинкою;
  • Удосконалити фізичну модель утворення процесу масової кристалізації;
  • Розвинути математичну модель взаємодії газового струму з твердими частинками та рідкою фазою;
  • Розробити методику експериментальних досліджень та конструкції газорозподільного пристрою;
  • Провести експериментальні дослідження гідродинаміки в системі газ-тверде тіло;
  • Провести експериментальні дослідження, для перевірки адекватності фізичної та математичної моделей процесу утворення багатошарових твердих композицій ;

Узагальнити результати експериментальних досліджень, провести корегування математичної моделі та вдосконалити методику розрахунку промислового апарату;

2

  1. Підтверджено фізичну модель гідродинаміки з направленою циклонною циркуляцією із застосуванням направляючої вставки
  2. Експериментально встановлено, що застосування нового режиму активної гідродинаміки дозволило збільшити питоме зрошення поверхні шару за вологою від 0.35 до 0.45…0.65 кг вол./(м год) при одержанні гранульованих азотно-гумінових добрив.
  3. Дослідами підтверджено стійкість гідродинаміки при подрібненні великих фракцій і зменшенні еквівалентного діаметра від De 2.7 до 1.8 мм без зменшення коефіцієнта гранулоутворення ψ>90%.
  4.  Планується подальше проведення досліджень щодо визначення раціональних умов проведення процесу гранулоутворення при мінімальних енергетичних витратах на створення активного гідродинамічного режиму.