Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

-->

Гідродинаміка дисперсних систем у псевдозрідженому шарі з направленою циркуляцією

Метою роботи є підвищення ефективності утворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів  за рахунок активної гідродинаміки.

Об’єкт дослідження: процес утворення багатошарових органо-мінеральних добрив.

Предмет дослідження: гідродинамічні режими взаємодії твердої та газової фази при наявності направляючої вставки. Кінетичні характеристики процесу гранулоутворення гранульованого гумусованого сульфату амонію.

1

 

Задачі дослідження

  • Сформулювати фізичну модель взаємодії газу з твердою частинкою;
  • Удосконалити фізичну модель утворення процесу масової кристалізації;
  • Розвинути математичну модель взаємодії газового струму з твердими частинками та рідкою фазою;
  • Розробити методику експериментальних досліджень та конструкції газорозподільного пристрою;
  • Провести експериментальні дослідження гідродинаміки в системі газ-тверде тіло;
  • Провести експериментальні дослідження, для перевірки адекватності фізичної та математичної моделей процесу утворення багатошарових твердих композицій ;

Узагальнити результати експериментальних досліджень, провести корегування математичної моделі та вдосконалити методику розрахунку промислового апарату;

2

  1. Підтверджено фізичну модель гідродинаміки з направленою циклонною циркуляцією із застосуванням направляючої вставки
  2. Експериментально встановлено, що застосування нового режиму активної гідродинаміки дозволило збільшити питоме зрошення поверхні шару за вологою від 0.35 до 0.45…0.65 кг вол./(м год) при одержанні гранульованих азотно-гумінових добрив.
  3. Дослідами підтверджено стійкість гідродинаміки при подрібненні великих фракцій і зменшенні еквівалентного діаметра від De 2.7 до 1.8 мм без зменшення коефіцієнта гранулоутворення ψ>90%.
  4.  Планується подальше проведення досліджень щодо визначення раціональних умов проведення процесу гранулоутворення при мінімальних енергетичних витратах на створення активного гідродинамічного режиму.