Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

 • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

 • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

 • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

 • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

 • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Гідродинаміка дисперсних систем у псевдозрідженому шарі з направленою циркуляцією

3

Метою роботи є підвищення ефективності утворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів  за рахунок активної гідродинаміки.

Об’єкт дослідження: процес утворення багатошарових органо-мінеральних добрив.

Предмет дослідження: гідродинамічні режими взаємодії твердої та газової фази при наявності направляючої вставки. Кінетичні характеристики процесу гранулоутворення гранульованого гумусованого сульфату амонію.

1

 

Задачі дослідження

 • Сформулювати фізичну модель взаємодії газу з твердою частинкою;
 • Удосконалити фізичну модель утворення процесу масової кристалізації;
 • Розвинути математичну модель взаємодії газового струму з твердими частинками та рідкою фазою;
 • Розробити методику експериментальних досліджень та конструкції газорозподільного пристрою;
 • Провести експериментальні дослідження гідродинаміки в системі газ-тверде тіло;
 • Провести експериментальні дослідження, для перевірки адекватності фізичної та математичної моделей процесу утворення багатошарових твердих композицій ;

Узагальнити результати експериментальних досліджень, провести корегування математичної моделі та вдосконалити методику розрахунку промислового апарату;

2

 1. Підтверджено фізичну модель гідродинаміки з направленою циклонною циркуляцією із застосуванням направляючої вставки
 2. Експериментально встановлено, що застосування нового режиму активної гідродинаміки дозволило збільшити питоме зрошення поверхні шару за вологою від 0.35 до 0.45…0.65 кг вол./(м год) при одержанні гранульованих азотно-гумінових добрив.
 3. Дослідами підтверджено стійкість гідродинаміки при подрібненні великих фракцій і зменшенні еквівалентного діаметра від De 2.7 до 1.8 мм без зменшення коефіцієнта гранулоутворення ψ>90%.
 4.  Планується подальше проведення досліджень щодо визначення раціональних умов проведення процесу гранулоутворення при мінімальних енергетичних витратах на створення активного гідродинамічного режиму.