Вітаємо Гулієнка С.В. із отриманням наукового ступеня кандидата наук, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р.

№ 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.

№ 567, Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р.

№ 652, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року.

№ 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 13 грудня 2016 року.

Д 26.002.05

Гулієнко Сергій Валерійович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології».