Вступ до аспірантури (PhD) & докторантури

Підготовка аспірантів (PhD) проводиться в галузі “Механічна інженерія” по спеціальності “133 Галузеве машинобудування” і включає наступні напрями:

1. Гідродинаміка дисперсного шару часток з локальним фонтануванням.

2. Гідродинаміка гідропульсаційних апаратів.

3. Гідродинаміка та тепло-масообмін в роторно-плівкових апаратах.

4. Тепломасообмін при зневодненні композитних гетерогенних систем при одержанні гранульованих органо-мінеральних добрив.

5. Сушіння зернистого матеріалу

6. Тепло- масообмін в технологічному обладнанні

7. Дослідження процесів перероблення полімерних матеріалів.

Програми вступних випробувань та перелік питань

Назва Посилання
Програма додаткового вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії Завантажити
Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії Завантажити
Питання до вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії Завантажити

Додаткова інформація щодо вступу:

Назва Посилання
Додаток 1 до Правил прийому 2021, докторантура Завантажити
Додаток 2 до Правил прийому 2021, аспірантура Завантажити
Перелік ОНП доктора філософії
Завантажити

Тематика поточних дисертацій (PhD) аспірантів кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Любека Андрій Миколайович 2015 Процес зневоднення складних гетерогенних систем в грануляторі з псевдозрідженим шаром Корнієнко Ярослав Микитович
Подиман Григорій Сергійович 2017 Процес калібрування труб з термопластів Двойнос Ярослав Григорович

 

Вступникам до аспірантури у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

 1

Дослідження процесу сушіння полотна з волоконних матеріалів та вдосконалення конструкцій сушильних частин папероробних машин

Дослідження кінетики сушіння нових волоконних матеріалів, отримання визначальних залежностей, що описують кінетику процесу, необхідних для розрахунку та конструювання сушильних частин папероробних машин

Марчевський Віктор Миколайович

 2

Процес вловлювання полідисперсних двохфазних викидів виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив

Дослідження вловлювання високодисперсних твердих частинок в присутності парів води, отримання залежностей, що описують кінетику процесу, необхідних для розрахунку апарату гранулювання органо-мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі та підвищення ефективності розділення неоднорідних багатофазових систем.

Степанюк Андрій Романович

 3

Процес відведення з апарату вловлених полідисперсних двохфазних викидів виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив

Дослідження відведення з апарату вловлених високодисперсних твердих частинок у присутності парів води, отримання залежностей, що описують кінетику процесу, необхідних для розрахунку апарату, що суміщає стадії очистки відпрацьованого теплоносія з утилізацією тепла.

Степанюк Андрій Романович

 4

Суспензування органічної дисперсної фази в пульсуючих потоках рідини

Дослідження змін у часі в рідкому дисперсному середовищі при накладанні на нього пульсацій; визначення кінетичних та енергетичних залежностей, що характеризують процес; встановлення впливу частоти та інтенсивності пульсацій на якісні показники отриманих суспензій; впровадження результатів при розрахунку і проектуванні пульсаційного обладнання.

Семінський Олександр Олегович

 5

Емульгування високомолекулярних сполук у воді з використанням роторно-пульсаційних апаратів

Дослідження впливу параметрів конструкції та динаміки робочих органів роторно-пульсаційних апаратів на швидкість та стійкість одержаних емульсій; визначення аналітичних залежностей функцій розподілення крапель емульсії за розмірами і встановлення впливу дисипації енергії на параметри функцій розподілення; впровадження результатів при розрахунку і конструюванні роторно-пульсаційних апаратів, а також визначення раціональних режимів при одержанні мікроемульсій

Семінський Олександр Олегович

Проведення вступних випробувань до аспірантури планується провести з 03 вересня по 12 вересня 2021 року.

3 вересня 2021 року додатковий вступний іспит (при необхідності) 10,11 або 12 вересня 2021 року – основний вступний іспит із спеціальності. Голова всіх вступних комісій – Ільченко М.Ю., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи

Голова предметної комісії по інституту (факультету) – директор (декан)

Шифр спеціальності

* Склад комісії з зазначенням:

П.І.Б., наукового ступеня, вченого звання, посади

133

Панов Євген Миколайович, д.т.н., професор, декан ІХФ

Корнієнко Ярослав Микитович, д.т.н., професор, зав. кафедри

Марчевський Віктор Миколайович, к.т.н., професор

Степанюк Андрій Романович, к.т.н., доцент

Семінський Олександр Олегович, к.т.н., доцент

* – До складу предметних екзаменаційних комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

Дата проведення іспиту

Час

Місце проведення

Додатковий іспит

3 вересня 2021 року

16:00

205/4.19

Основний іспит

11 вересня 2021 року

16:00

205/4.19