ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В ХОЛОДИЛЬНИКУ НА ЛІНІЇ РЕКТИФІКАЦІЇ ФУРФУРОЛЬНОГО КОНДЕНСАТУ

Посилання на матеріал (.pdf)

Фурфурол – альдегід, що широко використовується у нафтохімічній промисловості для отримання твердих смол і екстракції дієнів, є доступною речовиною і тому широко використовується в якості вихідної сполуки для отримання різноманітних похідних фурану.

Одним з елементів лінії ректифікації фурфурольного конденсату є холодильник (кожухотрубний теплообмінник) для охолодження продуктів ректифікації установки.

Основними вимогами до сучасних кожухотрубних теплообмінників є ефективність використання теплоносіїв і поверхні теплообміну, продуктивність та економічність.

10

Під час роботи відомого кожухотрубного теплообмінника спостерігаємо низьке підвищення турбулізації потоку у трубному просторі через недостатній вплив вирізаних канавок на потік високої швидкості, оскільки із ними не контактує та частина теплоносія, що рухається всередині труби.  Вирізані спіралеподібні канавки спричинюють зменшення товщини стінки труб у місцях вирізу а також піддаються засміченню. Із збільшенням довжини труб ускладнюється нарізання канавок на внутрішній поверхні.

Для підвищення турбулентності  потоку та ефективності теплообмінника, замість виконання спіралеподібних канавок в середині труб теплообмінника встановлюються турбулізатори,  що мають форму циліндра з спірально навитими ребрами по всій його довжині таким чином, що сума діаметра циліндричного тіла турбулізатора та двох відстаней виступу навитих ребер відповідає внутрішньому діаметру труби і тому циліндрична  основа  турбулізатора  розташовується  у центрі  труби.