Категорії Обучение

Наука на кафедре

Фахівцями кафедри вирішуються актуальні фундаментальні і прикладні наукові проблеми тепломасообміну і гідродинаміки, розв’язуються нагальні задачі промисловості. Значних досягнень досягла кафедра в питаннях:

Дослідження процесів утворення комплексних кристалічно-аморфних структур для захисту та екобезпечного розвитку довкілля.
Математичного моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі...

детальніше

Материалы для студентов

Нормоконтроль дипломного проекта выполняют

детальніше

Андреев Игорь Анатольевич

Кандидат технических наук, доцент

На кафедре с 1976

Ведет дисциплины:

Расчет и конструирование типового оборудования химических производств

Расчет, конструирование и монтаж типового оборудования химических производств

Основы надежности и долговечности оборудования химических производств

Экологическая надежность оборудования химических производств

Технология изготовления, надежность и долговечность оборудования химических производств...

детальніше